Elektromagnetiska System

Sensorer och plattformar för mätning av elektriska undervattenssignaturer

UEP och ELFE mätsystem

uep signature

UEP, eller Underwater Electric Potential, genereras av katodiska strömmar i fartygs eller ubåtars skrov och även från propeller eller andra metalliska material i kontakt med saltvatten. Ett fartygs elektriska potentialsignatur fördelas därför på ett liknande sätt som den magnetiska signaturen. Detta kan också användas som en insignal eller triggersignal i en bottenmina. Fartygets rörelser producerar också ett sk. extra lågfrekvent elektrisk fält, ELFE, som kan användas för positionering, målutvärdering eller spaning. Den har motsvarande egenskap som undervattensakustik, men kan även "se" runt hörn eller bakom en ö. ELFE är ett kraftfullt komplement till akustisk spaning eftersom bakgrundsbruset är mycket lågt och utredningshastigheten närmare ljusets.

Polyamp har utformat en rad sensorer och plattformar för mätning av dessa elektriska undervattenssignaturer för användning i:umiss mkii t

 • Hamnsäkerhet, intrångsdetektering
 • Spaning, fasta eller mobila utrustningar
 • Olja och gas, kartläggningsapplikationer
 • Uppgradering konventionella mätstationer
 • Transportabla mätsystem
 • Mineralprospektering
 • Miljömätningssytem  
  (t.ex. vågor, jordbävning, jonosfäriskt)

Alla Polyamps sensorer och plattformar använder en unik och patenterad Polyamp kolfiberelektrodsensor som är mycket känslig. Samtidigt gör dess mekaniska robusthet, hantering och förväntade livslängd att den är mycket mer mångsidig för dessa tillämpningar jämfört med andra typer av elektroder. I rörliga applikationer är den överlägsen andra sensorer.

Polyamp kan leverera kompletta systempaket med elektroder, lågbrusförstärkare, datainsamling, analys, presentation och dokumentation med mätprogrampaketet SWECADE©.

Polyamp UEP- och ELFE-system - viktiga funktionerest ii system

 • Kolfiberelektroder - robust teknik
 • Lågbrusförstärkare - Hög känslighet
 • Salthaltsoberoende - omedelbar användning för alla vatten
 • Inert Sensors - underhållsfri utan behov av saltbryggor
 • Snabb sjösättning - inga operativa förseningar
 • Hög tillförlitlighet - lång livslängd
 • 3-axliga plattformar - fasta och transporterbara mätsystem

Kontaktformulär

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er kontakta oss.
*Obligatoriska fält

Namn
Företag
E-post
Land

Image

Polyamp levererar

Teknologi i absoluta världsklass - World Wide

 • Naval system
 • DC Converters
 • Power supplies
 • Service 24 / 7
 • Know Who
Image
Image
Image
Image
Image
+46 (0)120 854 00

Snabba länkar

Polyamps Power Division säljer strömförsörjningsutrustning - AC/DC, DC/DC och DC/AC. Vi designar och tillverkar främst DC/DC-omvandlare, vilka används i applikationer som kräver hög tillförlitlighet i tuffa miljöer.

Polyamps System Division är specialicerat på elektromagnetiska undervattens-signaturer och deras hantering inom den internationella marina sektorn.